نشست شورای عالی افتااستان کردستان با حضورنماینده مکرم ولی فقیه در استان کردستان

 

فهرست