نسیم همدلی در کردستان وزیدن گرفت/ آغاز توزیع ۲۰ هزار بسته معیشتی/ از نگاه دوربین

 

فهرست