گزارش تصویری
نشست معاون اجرایی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور با کارکنان مرکزبزرگ اسلامی غرب کشور به روایت تصویر
نشست معاون اجرایی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور با کارکنان مرکزبزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کردستان، نشست معاون اجرایی دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور با کارکنان مرکزبزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد.

 

 

فهرست