شناسه خبر: 1868

لینک کوتاه صفحه

https://kord.dmsonnat.ir/?p=1868

امام جمعه اهل سنت بیجار
نابودی غرب و تمدن غربی به سردمداری آمریکا نزدیک است
امام جمعه اهل سنت بیجار گفت: غرب و تمدن غربی به سردمداری آمریکا عاقبتی جز افول و سستی به دنبال ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کردستان، ماموستا محمدیان اظهار کرد: امام خمینی رضوان خدا بر او باد ، با فراست ایمانی و عرفانی دریافتند که طاغوت زمانه و استکبار جهانی ریشه اش نظام حاکم بر آمریکا است به این دلیل نظام حاکمیت آمریکا را شیطان بزرگ نام نهادند.

وی خاطرنشان کرد: از حدود سیصد سال پیش که بنای آمریکا نهاده شد در حالی که همواره طبل حقوق بشر نواختند با قتل عام سرخ پوستان سرزمین و‌ وطن آنها را اشغال کردند و با بردن فقرا از کشورهای آفریقایی برای خود برده داری راه انداختن ، یعنی بنای آمریکا بر ضد حقوق بشر نهادینه شده است.

امام جمعه اهل سنت بیجار با بیان اینکه نظامی سیاسی که خونخوار و طاغوت است از حقوق بشر هیچ بویی نبرده است ، اذعان داشت: این نظام غارتگر از سال ۱۹۷۵ میلادی به بعد مستقیم در ۳۷ کشور و غیر مستقیم در ۷۵ کشور جنگ و غارت و قتل عام و جنایت کرده است.

ماموستا محمدیان اظهار کرد: وقتی تاریخ معاصر را واکاوی می کنیم چیزی به عنوان سلامت و امنیت از جانب دولت های آمریکایی برای جهان و حتی برای ملت خودشان ندیده ایم، هرگاه توان خونخوار دیگران در آنها ضعیف شد در داخل به جنگ افروزی و کشتار ملت خود پرداخته اند، چنانچه اخیرا این وضع آشکار است.

امام جمعه اهل سنت بیجار گفت: غرب و تمدن غربی به سردمداری آمریکا چیزی جز افول و سستی به دنبال نخواهد داشت.

ماموستا محمدیان افزود: قطع به یقین با وضعیت فعلی و واکاوی تاریخ طاغوت و شیطان بزرگ درمی یابیم که افول این نظام پوشالی و عاری از انسانیت نزدیک است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دوم آذر ماه سال ۹۵ در دیدار دانشجویان و دانش آموزان فرمودند:«ارزش انسانی در آمریکا لگدمال شده است»؛ تبعیض، اختلاف، نژادپرستی، لگدمال کردن حقوق بشر تنها خروجی این کشور است «مرگ بر آمریکا» که شما فریاد میزنید، اینکه [امام] گفتند «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید» که امروز هم همین حکم جاری است از سر تعصّب و غرور است.

وی خاطرنشان کرد: نفرت ملت های جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان از نظام پلید و شیطانی آمریکا روزبه روز آشکار تر می شود.

فهرست