فرماندار دیواندره
دین به انسان هویت می‌بخشد/ دین روابط اجتماعی انسان‌ها را تنظیم می‌کند
فرماندار دیواندره گفت: دین به انسان هویت می‌بخشد و روابط اجتماعی انسان‌ها را تنظیم می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کردستان، ارشدی در مراسم تکریم و معارفه مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، اظهار کرد: در بیشتر انقلاب‌ها یک سری شاخص‌ها تاثیرگذار بوده‌اند.

وی مردم محوری و تکیه بر مردم را از شاخصه مهم انقلاب دانست و تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران متمایز از سایر انقلاب‌ها در طول تاریخ بوده است و در طول بیش از ۴۲ سال به دلیل تاکید بر اهداف آن مانا بوده است.

فرماندار دیواندره با بیان اینکه انقلاب‌ها هم ویرانگر و هم تحول آفرین هستند، گفت: برای مثال در انقلاب روسیه به دنبال این بودند که چه کسانی را جایگزین چه کسانی بکنند ولی انقلاب ایران انقلابی برای همه بود.

ارشدی در ادامه به کارکرد دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها گریزی زد و گفت: انسجام‌بخشی یکی از کارکردهای مهم دین اسلام است.

وی اضافه کرد: مشارکت اجتماعی و تقویت حس نوعدوستی و توجه به هم نوع از دیگر کارکردهای دین اسلام که در انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف نمود پیدا کرده است.

فرماندار دیواندره با بیان اینکه دین یعنی اخلاق، تفکر و اندیشه گفت: دین به انسان هویت می‌بخشد و روابط اجتماعی انسان‌ها را تنظیم می‌کند.

ارشدی با اشاره به اینکه مبلغین و ماموستایان سه نوع مقبولیت در جامعه دارند، گفت: یک مقبولیت به خاطر لباس روحانیت در جامعه ایجاد می‌شود و مردم به این قشر ارادت خاص دارند.

فرماندار دیواندره اذعان کرد: مقبولیت و پذیرش اجتماعی روحانیون براساس نوع رفتار و منش آنها تحقق پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه نوع برخورد روحانیون با خانواده خود و دیگران مقبولیت آنها را در جامعه شکل می‌دهد، گفت: ماموستایان گروه‌های مرجع هستند یعنی مردم رفتار خود را با این عزیزان تنظیم می‌کنند.

فرماندار دیواندره تصریح کرد: مقبولیت، دینی، فردی و اجتماعی برای روحانیون اهمیت زیادی دارد و این مهم براساس رفتار و برخورد این عزیزان شکل می‌گیرد.

وی اظهار کرد: ارتقای سطح آگاهی و مجهز بودن به علم روز از دیگر نیازهای اساسی جامعه روحانیون است و باید به این اصل مهم توجه جدی داشته باشد.

فهرست