اقدامات مجموعه سپاه و بسیج در کمک به مردم در شرایط کرونایی را قابل تقدیر است
امام جمعه دهگلان اقدامات مجموعه سپاه و بسیج در کمک به مردم در شرایط کرونایی را قابل تقدیر عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کردستان ، ماموستا عبدالسلام محمدی در خطبه‌های پرفیض نماز جمعه این هفته دهگلان به موضوع شکرگذاری ودوری از کفران نعمت اشاره و اظهار کرد: نعمت‌های مادی و معنوی خداوند متعال که به انسان‌ها عطا فرموده قابل شمارش نبوده و شکر‌گذاری این نعمت‌ها موجب قرار و ماندگاری نعمت و کفران نعمت باعث فرار و از بین رفتن نعمت می‌شود، تنها با شکر نعمت است که می‌توان نعمت‌ها را ماندگار کرد.

ماموستا محمدی اذعان کرد: خداوند نسبت به بندگان خود لطف و کرم فراوان دارد، اما درصد کمی از مردم شکرگذار نعمت‌های خداوند هستند.

وی تصریح کرد: یکی از نعمت‌های خداوند نسبت به مسلمانان و اهل ایمان اقامه نمازهای جمعه است که امروز با توجه به اینکه می‌توانیم با محدودیت کمتر اقامه نماز جمعه را ادا نماییم و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانیم این فرض الهی را ادا کنیم جای شکر‌گذاری دارد.

وی با بیان اینکه ویروس منحوس کرونا تمام معادلات و منظمات جهانی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، گفت: به خاطر شیوع این ویروس شاهد تعطیلی حج بعنوان بزرگترین کنگره جهان اسلام بودیم که وظیفه همگی ما ایجاب می‌کند با رعایت بهداشت و عمل به توصیه‌های پزشکی در حفظ و حراست از جان خود و دیگران کوشا باشیم تا دیگر شاهد تعطیلی مساجد و نمازهای جمعه و جماعت نباشیم.

ماموستا محمدی در ادامه به مصادیق شکرگذاری و قدردانی هم گریزی زد و گفت: کمک به مستمندان جامعه و کسانیکه بخاطر بیماری کرونا و وضع نابسامان اقتصادی دچار مشکل معیشت شده‌اند وظیفه همگانی است.

امام جمعه دهگلان اذعان کرد: از دولت گرفته تا مردم و مسولین باید به اقشار آسیب‌پذیر کمک‌رسانی کنند که البته جا دارد از مجموعه سپاه و بسیج، مسوولین دلسوز، موسسات خیریه، تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد، خیرین بزرگوار و بانیان طرح کمک‌های مومنانه و مواسات و از تمامی کسانیکه در این زمینه تلاش و یاری‌رسان بوده‌اند تشکر کنیم.

ماموستا محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با ادامه این کمک‌ها و وسعت بیشتر مشکلات معیشتی قشر نیازمند جامعه مرتفع و هرچه زودتر ریشه کرونا در جامعه کنده شود.

امام جمعه دهگلان اقدامات مجموعه سپاه و بسیج در کمک به مردم در شرایط کرونایی را قابل تقدیر عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کردستان ، ماموستا عبدالسلام محمدی در خطبه‌های پرفیض نماز جمعه این هفته دهگلان به موضوع شکرگذاری ودوری از کفران نعمت اشاره و اظهار کرد: نعمت‌های مادی و معنوی خداوند متعال که به انسان‌ها عطا فرموده قابل شمارش نبوده و شکر‌گذاری این نعمت‌ها موجب قرار و ماندگاری نعمت و کفران نعمت باعث فرار و از بین رفتن نعمت می‌شود، تنها با شکر نعمت است که می‌توان نعمت‌ها را ماندگار کرد.

ماموستا محمدی اذعان کرد: خداوند نسبت به بندگان خود لطف و کرم فراوان دارد، اما درصد کمی از مردم شکرگذار نعمت‌های خداوند هستند.

وی تصریح کرد: یکی از نعمت‌های خداوند نسبت به مسلمانان و اهل ایمان اقامه نمازهای جمعه است که امروز با توجه به اینکه می‌توانیم با محدودیت کمتر اقامه نماز جمعه را ادا نماییم و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانیم این فرض الهی را ادا کنیم جای شکر‌گذاری دارد.

وی با بیان اینکه ویروس منحوس کرونا تمام معادلات و منظمات جهانی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، گفت: به خاطر شیوع این ویروس شاهد تعطیلی حج بعنوان بزرگترین کنگره جهان اسلام بودیم که وظیفه همگی ما ایجاب می‌کند با رعایت بهداشت و عمل به توصیه‌های پزشکی در حفظ و حراست از جان خود و دیگران کوشا باشیم تا دیگر شاهد تعطیلی مساجد و نمازهای جمعه و جماعت نباشیم.

ماموستا محمدی در ادامه به مصادیق شکرگذاری و قدردانی هم گریزی زد و گفت: کمک به مستمندان جامعه و کسانیکه بخاطر بیماری کرونا و وضع نابسامان اقتصادی دچار مشکل معیشت شده‌اند وظیفه همگانی است.

امام جمعه دهگلان اذعان کرد: از دولت گرفته تا مردم و مسولین باید به اقشار آسیب‌پذیر کمک‌رسانی کنند که البته جا دارد از مجموعه سپاه و بسیج، مسوولین دلسوز، موسسات خیریه، تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد، خیرین بزرگوار و بانیان طرح کمک‌های مومنانه و مواسات و از تمامی کسانیکه در این زمینه تلاش و یاری‌رسان بوده‌اند تشکر کنیم.

ماموستا محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با ادامه این کمک‌ها و وسعت بیشتر مشکلات معیشتی قشر نیازمند جامعه مرتفع و هرچه زودتر ریشه کرونا در جامعه کنده شود.

فهرست