آخرین اخبار
عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت:

تشکیل اتحادیه اسلامی؛ گامی محکم در مسیر تحکیم تقریب مذاهب اسلامی

عضو شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور با اشاره به پیشنهاد دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در مورد تشکیل اتحادیه اسلامی، گفت: تشکیل این اتحادیه بسیار مثبت و ضروری است و عملیاتی شدن آن به تقریب بیشتر در جهان اسلام خواهد انجامید.
برگزیده ها
گالری صوت و فیلم
فهرست